Ta strona korzysta z ciasteczek w celach związanych z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi oraz treściami reklamowymi. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organ Prowadzący NZOZ Centrum Medyczne JuniorMed – KODA Public Relations B. Kostrzewska, S. Darzycki Spółka Jawna, 94-287 Łódź, ul. Łukawskiego 18.
 2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych należy kontaktować się poprzez mail: kontakt@jrmed.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych, przeprowadzania działań terapeutycznych oraz zarządzania udzielaniem usług znajdujących się w ofercie NZOZ Centrum Medyczne JuniorMed.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z przepisami ustawy o działaności leczniczej oraz ustawy i prawach pacjenta o Rzeczniku Praw Pacjenta
 5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów zewnętrznych, którym administrator przekazuje dane w związku z organizacją pracy Centrum Medycznego JuniorMed. 
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania wymienionych w pkt. 3. W przypadku niepodania danych lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, realizacja usług znajdujących się w ofercie NZOZ Centrum Medyczne JuniorMed nie będzie możliwa.
 9. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.